06-85164962

Privacyverklaring

Privacyverklaring

 • 1. Verantwoordelijke

  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

  The Glam Touch, Tamboerpassage 44, 7902 GN Hoogeveen

  KvK nummer 86342002

  De salon is bereikbaar via

 • 2. Welke gegevens verwerkt The Glam touch en welk doel

  2.1 De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

  a) voor- en achternaam

  b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)

  c) telefoonnummer, e-mailadres,

  d) eventuele gezondheidsgegevens via intakeformulier

  e) voor – en na foto’s

  2.2 The Glam Touch verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,

  b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van The Glam Touch.

  c) voor- en na foto’s van gelaat / wimpers en permenante make-up worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

  E-mail berichtgeving: Narin gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Narin. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeld link onderaan de mailing.

 • 3. Bewaartermijnen

  The Glam Touch verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 • 4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

  4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft The Glam Touch passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

  4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt The Glam Touch gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkers overeenkomst.

 • 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

  5.1 Via de eigenaresse van The Glam Touch kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. The Glam Touch zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

  5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

  5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop The Glam Touch je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

  5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van The Glam Touch via

 • 6. Wijzigingen

  Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.